Pro Se Hướng dẫn để Từ chối các khoản phí của Bị trục xuất

Sự miêu tả
Bạn nên đọc qua hướng dẫn này nếu bạn nghĩ một điều ICE cáo buộc chống lại bạn là sai hoặc nếu bạn muốn chống lại trường hợp của bạn ngay cả khi nó có nghĩa là bạn sẽ phải đợi lâu trong giam. Từ chối những cáo buộc chống lại bạn tại tòa sẽ không nhất thiết giúp bạn thắng kiện của bạn nhưng nó thúc đẩy luật sư chính phủ thu thập bằng chứng cần thiết để chứng minh bạn bị trục xuất. Nếu cô ấy không có bằng chứng thì bạn có thể nộp đơn xin cứu trợ để ở lại Hoa Kỳ.
Tác giả bởi
Dự án Di sản và T Ref nạn Florence, Inc.
Energy Level
171
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích