Hướng dẫn: Phòng pháp luật có trách nhiệm

Sự miêu tả
Một trường hợp 21, Padilla và Kentucky, cho phép các bị cáo lật đổ một quyết định của tòa án nếu họ nhận được lời khuyên pháp lý không đầy đủ hoặc sai lầm từ luật sư của họ.
Tác giả bởi
Dự án Di sản và T Ref nạn Florence, Inc.
Energy Level
509
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích