Các đề xuất để mở lại Hướng dẫn

Sự miêu tả
Đề án mở lại (MTR) là một bản đệ trình hợp pháp yêu cầu tòa bãi nhiệm lệnh trục xuất và mở hồ sơ của bạn để bạn có thể nộp các bằng chứng mới, xin một hình thức cứu trợ mới hoặc có cơ hội khác vì lần điều tra đầu tiên của bạn là không công bằng vì một số lý do.
Tác giả bởi
Dự án Di sản và T Ref nạn Florence, Inc.
Energy Level
199
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích