Pro Se Hướng dẫn Thách thức Sự giam giữ của bạn qua Habeas Corpus

Sự miêu tả
Có rất nhiều loại habeas corpus khác nhau nhưng trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ chỉ thảo luận các kiến ​​nghị về những lời buộc tội ân xá được đệ trình lên Tòa Án Quận Hạt Hoa Kỳ để thách thức việc giam giữ của bạn bởi Cục Quản lý Di trú và Hải quan (ICE) theo 28 USC § 2241. Chúng tôi sẽ chỉ đơn giản gọi những "đơn thỉnh cầu habeas" này trong hướng dẫn này.
Tác giả bởi
Dự án Di sản và T Ref nạn Florence, Inc.
Energy Level
101
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích