Hướng dẫn: Quy trình xem xét quyền nuôi con 90 ngày

Sự miêu tả
Hướng dẫn này được thiết kế để giúp các cá nhân có "lệnh dỡ bỏ, trục xuất, hoặc loại trừ" cuối cùng vẫn đang bị giam giữ sau 9 ngày. Luật quy định rằng Nhập cư và Hải quan Thực thi (ICE) có 9 ngày kể từ ngày bạn nhận được lệnh cuối cùng của bạn để loại bỏ bạn từ Hoa Kỳ.
Tác giả bởi
Dự án Di sản và T Ref nạn Florence, Inc.
Energy Level
7,010
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích