Hệ thống Lục địa Trực tuyến ICE

Sự miêu tả
Công cụ này sẽ giúp bạn xác định vị trí một người bị giam hiện đang ở trong giam giữ ICE, hoặc người đã được thả khỏi giam giữ ICE trong vòng 6 ngày qua.
Tác giả bởi
Nhập cư và Hải quan
Energy Level
735
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích