Thoả thuận Trọng tài: Tại sao họ nên bị cấm trong Hợp đồng nhập học

Sự miêu tả
Trong một nỗ lực nhằm ngăn chặn người dân có thể kiện kiện những người lạm dụng hoặc bỏ bê, các nhà dưỡng lão và các cơ sở chăm sóc tại nhà yêu cầu những người mới và hiện tại ký các thoả thuận nhập học, bao gồm các điều khoản về trọng tài ràng buộc.
Tác giả bởi
Những người ủng hộ California về Cải cách Gia đình Điều dưỡng
Energy Level
68
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích