Nhà Điều dưỡng ở California là gì

Sự miêu tả
Tất cả các nhà dưỡng lão không giống nhau. Có một số loại cấp phép và các loại chứng nhận cho các nhà dưỡng lão, được mô tả ở đây.
Tác giả bởi
Những người ủng hộ California về Cải cách Gia đình Điều dưỡng
Energy Level
207
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích