Đường dây nóng và Chat toàn quốc về Bạo lực Gia đình

Sự miêu tả
Gọi (800) 799 - 7233 cho những người ủng hộ đã được huấn luyện sẵn sàng nói chuyện kín với bất cứ ai bị bạo lực gia đình, tìm kiếm nguồn thông tin, hoặc đặt câu hỏi những khía cạnh không lành mạnh trong mối quan hệ của họ. TTY: (800) 787 - 3224 và Videophone (855) 812 - 11
Tác giả bởi
Đường dây nóng quốc gia 415
Energy Level
180
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích