Cảnh báo gian lận kéo dài và Tín dụng đóng băng

Sự miêu tả
Sự đóng băng nói chung ngăn chặn tất cả các truy cập vào báo cáo tín dụng của bạn, trong khi một cảnh báo gian lận cho phép các chủ nợ để có được báo cáo của bạn miễn là họ thực hiện các bước để xác minh danh tính của bạn.
Tác giả bởi
Ủy ban Thương mại Liên bang
Energy Level
108
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích