Bảo vệ người tiêu dùng trong hiệp hội chủ nhà

Sự miêu tả
Văn Phòng Tổng Chưởng Lý có quyền giới hạn, tùy ý để can thiệp thay mặt chủ nhà bị từ chối một số quyền theo quy định của Bộ luật Các Tập đoàn California.
Tác giả bởi
Luật sư California
Energy Level
207
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích