Luật Nhà ở California

Sự miêu tả
Tài nguyên này thảo luận về một đạo luật cho phép nạn nhân của bạo lực gia đình, xâm hại tình dục, theo dõi, lạm dụng người cao tuổi hoặc người lớn phụ thuộc, hoặc buôn người để phá vỡ hợp đồng cho thuê mà không bị phạt.
Tác giả bởi
WomensLaw.org
Energy Level
234
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích