Khoản Thu hồi là gì?

Sự miêu tả
Những người về hưu đã được yêu cầu trả lại tiền cho kế hoạch hưu bổng của họ. Thông thường điều này xảy ra vì kế hoạch đã sai lầm trong việc tính toán số tiền trợ cấp, và người về hưu đã không biết là họ đang nhận khoản tiền sai. Quá trình trả lại các khoản thanh toán vượt trội được gọi là "thu hồi nợ".
Tác giả bởi
Trung tâm quyền hưu trí
Energy Level
987
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích