Hưu Trí

Sự miêu tả
Khi một công ty đóng băng kế hoạch hưu trí của mình, một số hoặc tất cả nhân viên được bảo hiểm theo kế hoạch, ngừng kiếm được một phần hoặc tất cả các lợi ích từ điểm đóng băng tiến lên phía trước.
Tác giả bởi
Trung tâm quyền hưu trí
Energy Level
259
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích