Cuộc sống Sự kiện

Sự miêu tả
Thay đổi trong gia đình: sinh con, nhận con nuôi, hợp tác trong gia đình, kết hôn hoặc ly hôn, hoặc thay đổi thông tin cá nhân; thay đổi tên hoặc địa chỉ; thay đổi việc làm: nghỉ phép, để lại thành viên bình thường, nghỉ hưu, trở lại làm việc, hoặc tử vong / bệnh tật / chấn thương; tử vong hoặc bệnh tật giai đoạn cuối: thương tích / khuyết tật
Tác giả bởi
Hệ thống Hưu Trí của Nhân viên Công cộng California (CalPERS)
Energy Level
573
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích