Quyền Hưu Bổng Sau Ly Dị

Sự miêu tả
Trừ trường hợp trợ cấp về Trợ cấp An sinh Xã hội và Trợ cấp Hưu trí Đường sắt Cấp I, cần phải có lệnh của tòa án đối với người đã ly hôn để nhận khoản tiền trợ cấp.
Tác giả bởi
Trung tâm quyền hưu trí
Energy Level
611
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích