Giải quyết tranh chấp

Sự miêu tả
ADR thường không chính thức, ít tốn kém, và ít tốn thời gian hơn so với dùng thử.
Tác giả bởi
Tòa Án California
Energy Level
628.871
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích