Các vấn đề pháp lý đối với Người chăm sóc LGBT

Sự miêu tả
Nếu không có sự bảo vệ bằng văn bản tại chỗ, "gia đình bạn đã chọn" sẽ không được công nhận về mặt pháp lý và rất có thể bị nghi ngờ hoặc tranh chấp bởi một thành viên gia đình sinh học.
Tác giả bởi
Liên minh Người chăm sóc Gia đình
Energy Level
153
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích