Thoả thuận chăm sóc cá nhân

Sự miêu tả
Một thỏa thuận chính thức là một cách để bồi thường cho một thành viên trong gia đình về việc chăm sóc nếu họ từ bỏ việc làm hoặc dành thời gian quan trọng để chăm sóc.
Tác giả bởi
Liên minh Người chăm sóc Gia đình
Energy Level
269
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích