27 Tháng Tư Đóng cửa của Everest, Heald, và WyoTech

Sự miêu tả
Các sinh viên bị ảnh hưởng bởi việc đóng cửa này có thể có lựa chọn để xin cấp tín dụng cho trường học đóng cửa hoặc chuyển khoản tín dụng đã kiếm được của họ sang một cơ sở khác và tiếp tục học tập.Các nhà khoa học sẽ phải chịu trách nhiệm về bất kỳ khoản hoàn trả quỹ trợ cấp sinh viên liên bang do sinh viên đã nhận được, nhưng không kiếm được trước khi đóng cửa. Bộ sẽ làm việc với các quan chức Corinthian để đảm bảo rằng các khoản vay của Pell và các quỹ cho vay của sinh viên không được hoàn trả sẽ được khôi phục để có thể hội đủ điều kiện trong tương lai.
Tác giả bởi
Bộ phận 436 của Hoa Kỳ
Energy Level
474
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích