Quy tắc tang lễ của FTC

Sự miêu tả
Bạn chỉ có thể lựa chọn những hàng hoá và dịch vụ mà bạn muốn và cần và chỉ phải trả cho những món hàng mà bạn lựa chọn, cho dù bạn có sắp xếp khi cái chết xảy ra hay trước.
Tác giả bởi
Ủy ban Thương mại Liên bang
Energy Level
435
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích