Dịch vụ Bảo vệ Người lớn (APS)

Sự miêu tả
Các cơ quan APS của Quận điều tra các báo cáo về lạm dụng người cao tuổi và người lớn phụ thuộc vào người sống trong nhà riêng, căn hộ, khách sạn hoặc bệnh viện.
Tác giả bởi
Bộ Dịch vụ Xã hội của CA
Energy Level
211
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích