AIDS: Hướng dẫn về cung cấp dịch vụ pháp lý cho người nhiễm HIV / AIDS

Sự miêu tả
Chương về: Phân biệt đối xử về việc làm; Nhà ở công cộng, bảo hiểm và lợi ích của nhân viên, lợi ích công cộng, chủ nợ và phá sản, luật gia đình, nhập cư; Nhà ở công bằng, quyền của người tiêu dùng, các vấn đề hình sự, quyền của tù nhân, luật chuyển đổi, và sự bảo mật.
Tác giả bởi
AIDS Referral Panel
Energy Level
3,889
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích