Trợ cấp nhận con nuôi theo tiểu bang

Sự miêu tả
Định nghĩa về các nhu cầu đặc biệt của California là gì? Các tiêu chí để hội đủ điều kiện cho chương trình trợ cấp nhận con nuôi của California là gì? Số tiền tối đa mà một gia đình có thể nhận được trong chi phí nhận con nuôi không thường xuyên là bao nhiêu? California có tham gia vào các thỏa thuận hỗ trợ hoãn lại không? Các loại hình dịch vụ hậu bổ sung có sẵn như thế nào? Những dịch vụ chăm sóc sức khoẻ tâm thần nào được cung cấp? Quá trình nộp đơn xin một cuộc điều trần công bằng của California là gì?
Tác giả bởi
Cổng Thông tin Phúc lợi Trẻ em
Energy Level
100
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích