Mẫu khiếu nại trực tuyến của OSHA

Sự miêu tả
Để báo cáo trường hợp khẩn cấp, tử vong, hoặc sắp xảy ra tình huống đe dọa cuộc sống, vui lòng liên hệ với số điện thoại miễn phí của chúng tôi ngay lập tức: (800) 321-OSHA (6742)
Tác giả bởi
Cục An toàn và Sức khoẻ Nghề nghiệp Hoa Kỳ
Energy Level
127
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích