Nhà ở Khỏe mạnh: Cưỡng chế thi hành - Khuôn mẫu

Sự miêu tả
Một luật mới trong 216 xác định khuôn như là một điều kiện nhà ở không đạt tiêu chuẩn và cho cơ quan thực thi pháp luật địa phương nhiều quyền hơn để điều tra.
Tác giả bởi
Quản lý và Phòng ngừa Suyễn Khu vực
Energy Level
245
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích