Lập kế hoạch hợp pháp cho sự bất lực - đưa ra các quyết định khi bạn không thể tự nói

Sự miêu tả
Những văn bản pháp luật mà mọi người nên làm để thực hiện mong muốn của bạn trong khi bạn còn sống và sau khi bạn chết?
Tác giả bởi
Liên minh Người chăm sóc Gia đình
Energy Level
50.9605
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích