Lạm dụng và bỏ bê trẻ em: Các trường hợp phụ thuộc

Sự miêu tả
Tòa án vị thành niên có liên quan đến cuộc sống của trẻ em khi có những mối quan tâm mà cha mẹ không thể giữ an toàn cho đứa trẻ khỏi bị lạm dụng hoặc bỏ rơi (và toà án bắt đầu một trường hợp phụ thuộc vị thành niên) hoặc trẻ vị thành niên bị buộc tội vi phạm pháp luật .
Tác giả bởi
Tòa Án California
Energy Level
377
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích