Làm thế nào để nộp đơn khiếu nại đối với các cơ sở chăm sóc cộng đồng dành cho người cao tuổi (RCFE)

Sự miêu tả
Bất kỳ người nào (không chỉ là cư dân hoặc thành viên gia đình) hoặc tổ chức có quyền nộp đơn khiếu nại.
Tác giả bởi
Những người ủng hộ California về Cải cách Gia đình Điều dưỡng
Loại tài nguyên
Tờ Thông tin
Energy Level
795
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích