Kế hoạch Đánh giá và Chăm sóc

Sự miêu tả
Đánh giá, thỉnh thoảng được gọi là Thẩm định trong Khuôn viên Chăm sóc Người cao tuổi, là một quá trình thu thập thông tin về cuộc sống, khả năng và nhu cầu của một người để phát triển kế hoạch chăm sóc cá nhân.
Tác giả bởi
Những người ủng hộ California về Cải cách Gia đình Điều dưỡng
Loại tài nguyên
Tờ Thông tin
Energy Level
135
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích