Phác thảo các cơ chế chăm sóc tại khu dân cư dành cho người cao tuổi

Sự miêu tả
Quyền nhập học, chuyển giao và quyền phóng thải, đóng cửa cơ sở, và các quyền trong phạm vi cơ sở.
Tác giả bởi
Những người ủng hộ California về Cải cách Gia đình Điều dưỡng
Energy Level
178
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích