Quyền tuyển dụng lao động không có giấy tờ

Sự miêu tả
Với một vài trường hợp ngoại lệ, công nhân không có giấy tờ được hưởng tất cả các quyền hợp pháp và các biện pháp khắc phục được cung cấp bởi cả luật liên bang và California.
Tác giả bởi
Trợ giúp pháp lý tại nơi làm việc
Energy Level
365
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích