Thẻ xanh cho các cá nhân đã ở Hoa Kỳ (Điều chỉnh Tình trạng)

Sự miêu tả
Đạo luật Di trú và Quốc tịch (INA) cho phép thay đổi tình trạng nhập cư của một cá nhân trong khi ở Hoa Kỳ từ người không di cư hoặc tạm tha cho người nhập cư (vĩnh viễn) nếu cá nhân đó được kiểm tra, nhập cảnh hoặc tạm dừng tại Hoa Kỳ và có thể đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn bắt buộc cho một thẻ xanh (thường trú) trong một thể loại cụ thể. Thuật ngữ chung để thay đổi trạng thái vĩnh viễn là "điều chỉnh tình trạng".
Tác giả bởi
Dịch vụ Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS)
Energy Level
76
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích