Trạng thái Được Bảo vệ tạm thời

Sự miêu tả
USCIS có thể cấp TPS cho những công dân có đủ điều kiện của một số quốc gia hiện đang ở Hoa Kỳ do các điều kiện tạm thời do: xung đột vũ trang đang diễn ra (như chiến tranh dân dụng), thiên tai môi trường (như trận động đất hoặc bão) hoặc dịch bệnh.
Tác giả bởi
Dịch vụ công và nhập cư của Mĩ
Energy Level
250
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích