Trợ cấp Bồi thường và Trợ cấp

Sự miêu tả
Bồi Thường Người Khuyết Tật là một khoản tiền được miễn thuế được trả cho Cựu chiến binh khuyết tật là kết quả của một căn bệnh hoặc thương tật phát sinh hoặc nặng hơn trong thời gian phục vụ quân sự tích cực.
Tác giả bởi
Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ
Energy Level
160
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích