Đạo luật Phúc lợi Trẻ em Ấn Độ là gì?

Sự miêu tả
Nếu bạn là cha mẹ hoặc người chăm sóc người Ấn Độ, hướng dẫn này có thể giúp bạn quyết định xem ICWA có áp dụng cho hoàn cảnh của bạn và giải thích quyền của bạn là gì nếu ICWA áp dụng và cũng giải thích những gì các bộ lạc quyền có trong trường hợp của bạn, nếu ICWA áp dụng.
Tác giả bởi
Dịch vụ Pháp lý của California ở California - Escondido
Energy Level
252
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích