Bạn là thiếu niên làm việc trong ngành nông nghiệp?

Sự miêu tả
Quyền của tôi đối với công việc là gì? Có thể làm bất cứ công việc nông trại nào không? Có những thứ khác mà tôi không thể làm được? Nếu tôi cần giúp đỡ thì sao?
Tác giả bởi
UC Berkeley
Energy Level
226
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích