Hòa giải và Tư vấn quyền nuôi con

Sự miêu tả
Trong buổi hòa giải, cha mẹ có sự trợ giúp của một chuyên gia (hòa giải viên) trong việc giải quyết những bất đồng này. Nếu cha mẹ có thể đưa ra một thỏa thuận, hòa giải viên sẽ giúp cha mẹ viết kế hoạch nuôi dạy con cái mà sau đó có thể trở thành lệnh về quyền nuôi con và thăm viếng nếu có chữ ký của một thẩm phán.
Tác giả bởi
Tòa Án California
Energy Level
265
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích