Quy trình Chứng Thực Di sản cho Người Mỹ bản địa

Sự miêu tả
Hướng dẫn này tập trung vào những tình huống mà người đã qua đời đã có đất trong tên của mình. Cụ thể, hướng dẫn sẽ kiểm tra tình huống mà một người chết vì đã quan tâm đến đất "tin tưởng" (trên khu đất dự phòng hoặc công cộng).
Tác giả bởi
Dịch vụ Pháp lý của California ở California - Escondido
Energy Level
512
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích