Chấm dứt sai trái

Sự miêu tả
Quy tắc chung ở California là nhân viên được xem là có việc làm "theo ý chí", có nghĩa là họ có thể bị chủ bất động sản đuổi việc bất cứ lúc nào vì lý do nào hoặc vì lý do nào. Tuy nhiên, có những ngoại lệ quan trọng đối với quy tắc "theo ý chí".
Tác giả bởi
Trợ giúp pháp lý tại nơi làm việc
Energy Level
247.773
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích