Sức khoẻ & An toàn tại nơi làm việc

Sự miêu tả
Nhà tuyển dụng của bạn được yêu cầu phải thực hiện các biện pháp để đảm bảo sự an toàn và sức khoẻ của bạn, và cung cấp cho bạn sự đào tạo và bảo vệ đủ để thực hiện công việc của bạn một cách an toàn.
Tác giả bởi
Trợ giúp pháp lý tại nơi làm việc
Energy Level
320
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích