Liên đoàn lao động: Nhiệm vụ của Đại diện công bằng

Sự miêu tả
Một công đoàn có nghĩa vụ đại diện công bằng cho tất cả những người lao động mà nó đại diện. Nghĩa vụ này đòi hỏi công đoàn phải hành động một cách công bằng, công bằng và không có ác ý hoặc phân biệt đối xử khi theo đuổi khiếu nại của người lao động hoặc khi đàm phán hợp đồng mới với chủ nhân.
Tác giả bởi
Trợ giúp pháp lý tại nơi làm việc
Energy Level
234
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích