Hồ sơ cá nhân

Sự miêu tả
Chủ nhân của tôi có phải cho tôi xem hồ sơ nhân viên của tôi không? Tôi phải làm gì nếu chủ nhân của tôi từ chối cho tôi xem hồ sơ nhân viên?
Tác giả bởi
Trợ giúp pháp lý tại nơi làm việc
Energy Level
30
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích