Hướng dẫn cho người chăm sóc bà con và người bà con

Sự miêu tả
Trách nhiệm giám hộ, tố tụng phụ thuộc, đưa trẻ ra khỏi nhà tạm trú, quyền thăm viếng của ông bà, khi cần sự chăm sóc vĩnh viễn, nhận con nuôi, chăm sóc nuôi dưỡng, phúc lợi công cộng, biểu đồ tùy chọn người chăm sóc tương ứng và các vấn đề về trường học.
Tác giả bởi
Dịch vụ pháp lý cho tù nhân có trẻ em
Energy Level
630
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích