Lạm dụng tài chính người cao tuổi là gì?

Sự miêu tả
Lạm dụng tài chính, như khai thác và gian lận.
Tác giả bởi
Những người ủng hộ California về Cải cách Gia đình Điều dưỡng
Loại tài nguyên
Tờ Thông tin
Energy Level
207
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích