Tiêu chuẩn chăm sóc tại nhà dưỡng lão

Sự miêu tả
Các cơ sở điều dưỡng được chứng nhận đồng ý cung cấp cho mỗi cư dân sự chăm sóc tốt nhất có thể.
Tác giả bởi
Những người ủng hộ California về Cải cách Gia đình Điều dưỡng
Loại tài nguyên
Tờ Thông tin
Energy Level
170
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích