Hỏi Đáp về Khôi phục Medi-Cal

Sự miêu tả
Họ có "lấy" nhà cửa từ khách hàng Medi-Cal sau khi họ chết không?
Tác giả bởi
Những người ủng hộ California về Cải cách Gia đình Điều dưỡng
Loại tài nguyên
Tờ Thông tin
Energy Level
0
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích