Không có năng lực: Lập kế hoạch cho nó ngay bây giờ

Trang này có hữu ích không?
Hữu ích