Những Câu Hỏi Thường Gặp về Việc Cho Thuê tại Thành Phố Berkeley

Sự miêu tả
Điều chỉnh chung hàng năm (và các thông báo tăng tiền thuê khác), cải tiến vốn, mã số và tính dễ sử dụng, thu hồi đất, cho thuê, dịch vụ hòa giải, đăng ký chỗ ở, bạn cùng phòng và hàng xóm, phần 8, tiền đặt cọc, hợp đồng riêng, thuê lại, quyền và trách nhiệm của người thuê,
Tác giả bởi
Ban Ổn định Cho thuê Thành phố Berkeley
Energy Level
322
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích