Lệnh Cấm Bạo Hành Gia Đình

Sự miêu tả
Lệnh cấm bạo hành gia đình (DVRO) là lệnh của tòa án có chữ ký của một thẩm phán và nói với kẻ ngược đãi để ngăn chặn sự lạm dụng hoặc phải đối mặt với những hậu quả pháp lý nghiêm trọng. Tài liệu này cung cấp thông tin cơ bản về các lệnh tái huấn luyện về bạo lực gia đình, ai có thể lấy chúng, làm thế nào để lấy chúng, và điều gì sẽ xảy ra sau buổi điều trần.
Tác giả bởi
WomensLaw.org
Energy Level
857
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích